Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje právní služby především v oblastech:

 • Občanské právo, vlastnictví, závazky, smluvní a sporná občansko-právní agenda;
 • Rodinné právo, opatrovnické věci, výživné, otcovství, rozvody, manželské smlouvy;
 • Dědické právo, nabývání dědictví, závěti, vydědění, spory o dědictví;
 • Pracovní právo;
 • Obchodní právo, právní servis pro firmy, obchodní smlouvy a spory;
 • Byty a nebytové prostory, převody, nájmy, podnájmy, výměny, výpovědi, vyklizení;
 • Nemovitosti, kupní smlouvy, darovací, směnné, budoucí aj. smlouvy, věcná břemena, vydržení;
 • Správní řízení;
 • Stavební právo.

Právní služby poskytujeme ve formě:

 • konzultací,
 • zastoupení u soudů a jiných orgánů v řízení či při jednotlivých úkonech,
 • sepisu listin,
 • revizí listin,
 • zpracování analýz apod. 

Právní služby poskytujeme v českém, anglickém a německém jazyce.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!